Letselschade

De heer mr. J.H. Prins is al ruim 27 jaar werkzaam als advocaat op diverse rechtsgebieden en behandelt vanaf 1994 letselschadezaken. Samen met letselschademedewerker mevrouw I. Houtenbos oefent mr. Prins de letselschadepraktijk binnen Prins & Koster advocaten uit. Mevrouw Houtenbos heeft naast 1 jaar Nederlands recht tevens de opleiding Personenschade bij het NIBE SVV gevolgd en met succes afgerond. Een bijkomend voordeel van de behandeling door een gespecialiseerd advocaat binnen een groter kantoorverband (3 kantoren en 5 advocaten) is dat ook de aan de letselschade gerelateerde andere juridische problemen (bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke, WIA etc.) voor u kunnen worden behandeld en opgelost.

Veel mensen denken bij letselschade meteen aan de torenhoge schadebedragen die in bijvoorbeeld Amerika worden uitgekeerd in de vorm van smartengeld, maar in Nederland is dit anders. Hier is juist het smartengeld relatief laag maar zijn er vele andere reële schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Wij merkten en merken nog steeds dat er weinig bekend is over letselschade afhandeling en dat veel mensen die slachtoffer zijn geworden van bv. een bedrijfs- of een verkeersongeval niet eens weten dat er mogelijkheid tot schadeverhaal voor hen is. Vaak wil men ook bijvoorbeeld de werkgever niet aansprakelijk stellen, maar die vrees is ten onrechte omdat de werkgever daar normaal gesproken gewoon voor verzekerd is.

Het uitgangspunt bij letselschade verhaal is dat, indien er door een verzekeraar aansprakelijkheid is erkend, alle redelijke persoonsgebonden kosten die gerelateerd zijn aan het ongeval, dus die er zonder het ongeval niet zouden zijn geweest, worden vergoed.

Doordat zorgverzekeringen steeds meer worden beperkt en eigen bijdragen hoog zijn merken wij dat mensen (medische) behandelingen soms uitstellen of helemaal niet aangaan (denk bijv. aan fysiotherapie) omdat zij bang zijn voor de hoge kosten die hieraan verbonden zijn. Dit gaat vaak ten koste van het herstel van het slachtoffer. Het zijn kosten die echter allemaal vergoed zouden kunnen worden wanneer er sprake is van een letselschade en een aansprakelijke partij.

locaties

Den Helder

Gebouw City House
Adres
Middenweg 168a
1782 BL Den Helder
Contact
T: 0223 - 62 00 00
F: 0223 - 62 01 01
E: info@prinsenkosteradvocaten.nl

Schagen

Kantoorpand Stouthart & Hilber notarissen
Adres
Loet 45
1741 BN Schagen
Contact
T: 0224 - 29 91 33

E: info@prinsenkosteradvocaten.nl

Bergen

besprekingslocatie
Adres
Marijkelaan 11
1862 EW Bergen
Contact
T: 072-303 03 85

E: info@prinsenkosteradvocaten.nl