Heeft u een vraag?
Den Helder: 0223-620 000
Schagen: 0224-299 133
Bergen: 072-303 03 85

LETSELSCHADE?

OVER ONS

De heer mr. J.H. Prins is al ruim 32 jaar werkzaam als advocaat op diverse rechtsgebieden en behandelt sinds 1994 letselschadezaken. Een bijkomend voordeel van de behandeling door een gespecialiseerd advocaat binnen een groter kantoorverband is dat ook de aan de letselschade gerelateerde andere juridische problemen (bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke, WIA etc.) voor u kunnen worden behandeld en opgelost.

Veel mensen denken bij letselschade meteen aan de torenhoge schadebedragen die in bijvoorbeeld Amerika worden uitgekeerd in de vorm van smartengeld, maar in Nederland is dit anders. Hier is juist het smartengeld relatief laag maar zijn er vele andere reële schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Ik merk nog steeds dat er weinig bekend is over letselschade afhandeling en dat veel mensen die slachtoffer zijn geworden van bv. een bedrijfs- of een verkeersongeval niet eens weten dat er mogelijkheid tot schadeverhaal voor hen is. Vaak wil men ook bijvoorbeeld de werkgever niet aansprakelijk stellen, maar die vrees is ten onrechte omdat de werkgever daar normaal gesproken gewoon voor verzekerd is.

Het uitgangspunt bij letselschade verhaal is dat, indien er door een verzekeraar aansprakelijkheid is erkend, alle redelijke persoonsgebonden kosten die gerelateerd zijn aan het ongeval, dus die er zonder het ongeval niet zouden zijn geweest, worden vergoed.

Doordat zorgverzekeringen steeds meer worden beperkt en eigen bijdragen hoog zijn merk ik dat mensen (medische) behandelingen soms uitstellen of helemaal niet aangaan (denk bijv. aan fysiotherapie) omdat zij bang zijn voor de hoge kosten die hieraan verbonden zijn. Dit gaat vaak ten koste van het herstel van het slachtoffer. Het zijn kosten die echter allemaal vergoed zouden kunnen worden wanneer er sprake is van een letselschade en een aansprakelijke partij.

mr. J.H. (Bart) Prins
Advocaat letselschade

Enkele voorbeelden:

VERKEERSONGEVAL

U heeft als slachtoffer van een verkeersongeval recht op schadevergoeding indien een ander voor de aanrijding aansprakelijk is. Bent u betrokken bij een verkeersongeval buiten uw schuld dan kan ik de veroorzaker van het ongeval en diens verzekeraar voor u aansprakelijk stellen.

Bent u zelf schuldig aan het veroorzaken van een ongeval en heeft u of een andere inzittende letsel, dan kan ik de letsel schade verhalen indien u een zogenaamde SVI dekking (Schade Verzekering Inzittenden) bij uw polis heeft afgesloten.

Indien er een SVI verzekering ontbreekt kunnen overigens passagiers ook de bestuurder aansprakelijk stellen op basis van de auto verzekering.

Wordt u als fietser of voetganger aangereden door een motorvoertuig (brommer, auto etc.) dan heeft u bijna altijd recht op schadevergoeding, ook wanneer er sprake is van (deels) eigen schuld. Dit is ter bescherming van de kwetsbare verkeersdeelnemer.

Een arbeidsongeval

(of een arbeid gerelateerde aandoening)

Op de werkgever rust een vergaande wettelijke zorgplicht. Indien u slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval en u heeft letsel opgelopen is de werkgever vaak aansprakelijk.

Het vervelende bij een bedrijfsongeval is vaak dat u bekend bent met degene die u aansprakelijk moet stellen (uw werkgever). Dit maakt het lastiger om stappen te ondernemen, maar als u geen stappen onderneemt kan het zijn dat u uw rechten verspeelt en daar in de toekomst de nadelige gevolgen van ondervindt. In de meeste gevallen is er voor de werkgever een verzekeringsdekking en hoeft de werkgever de zaak alleen maar bij de verzekeraar te melden.

Schadevergoeding

U heeft recht op vergoeding van zowel immateriële als materiële schade.

Immateriële schade of smartengeld:

Dit is het deel van de schade dat vergoed wordt als tegemoetkoming voor het u aangedane leed, de pijn, het verdriet. Dit soort leed is moeilijk op geld waardeerbaar en is hoogstpersoonlijk. De hoogte ervan is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan op uw leven en uw persoonlijke situatie. Het kan vanaf de ongevalsdatum enkele jaren duren voordat de hoogte van het smartengeld definitief is bepaald. Er moet namelijk sprake zijn van een (medische) eindsituatie. Wel kunnen er in die periode tussentijds voorschotten worden verstrekt op het uiteindelijke bedrag aan smartengeld.

Smartengeld is slechts een deel van de schade en speelt een belangrijke rol bij de verwerking en het krijgen van genoegdoening door het slachtoffer.

Materiële schade:

Materiële schade kan bestaan uit heel veel verschillende posten. Ook is er een onderscheid tussen eenmalige kosten (bv. het vervangen van uw telefoon) of steeds terugkerende posten “de duurkosten” (zoals bv. hogere of extra premies).

Enkele voorbeelden van veel voorkomende materiële schadeposten zijn:

KOSTEN

De beoordeling van een zaak door mij is geheel kosteloos. Indien ik mogelijkheid zie tot schadeverhaal en de aansprakelijkheid is erkend worden voorts de kosten in rekening gebracht bij de aansprakelijke partij (verzekeraar). U wordt hierdoor niet geconfronteerd met kosten voor de behandeling van uw zaak (ook niet achteraf).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie belt u dan naar een van onze kantoren met mr. J.H. Prins. Een bespreking kan plaatsvinden op al onze kantoren in Den Helder, schagen en Bergen. Desgewenst komen wij bij u thuis.

Den Helder

Gebouw City House
Adres
Middenweg 168a
1782 BL Den Helder
Contact
T: 0223 - 62 00 00
F: 0223 - 62 01 01
E: mr.prins@prinsenkosteradvocaten.nl

Schagen

Kantoorpand Stouthart & Hilber notarissen
Adres
Loet 45
1741 BN Schagen
Contact
T: 0224 - 29 91 33
E: mr.prins@prinsenkosteradvocaten.nl


Bergen

uitsluitend op afspraak
Adres
Marijkelaan 11
1862 EW Bergen
Contact
T: 072 - 303 03 85
E: mr.prins@prinsenkosteradvocaten.nl